- ISO/PAS 17712

- пластмасова пломба с високо ново на сигурност

- система за затваряне -метална

- дължина на пломбата  - 500 мм

голяма зона за маркиране чрез лазер

Моделът е подходящ за пломбиране на:

- камиони, цистерни и др.


Обратно горе